Jdi na obsah Jdi na menu
 


Umění bez umění

7. 6. 2007

ObrazekBylo tak možné snížit váhu nejtěžší hmoty na nulu, nebo naopak váhu ještě zvýšit. Když těžký obrovský kamenný blok ztratí tímto způsobem váhu, mohlo by jej i dítě malíčkem odstrčit nebo naopak odnést do libovolné výše. Lodě byly naloženy těmito bloky vysoko jako hora, aniž byly přetíženy, protože kamenné bloky byly před tím delší dobu ozařovány a tím ztratily váhu. Všechny mohutné stavby, které by lidská síla nikdy nemohla vystavět, byly Syny božími postaveny tímto způsobem. Tam, kde se Synové boží vylodili, vytvořili vysokou kulturu. Všude, kde dosud vládnou, vedou lidi k nesobecké lásce a obětují se pro jejich dobro - obětují se tím, že ještě nějaku dobu prodlévají na Zemi, aby je učili a rozmnožili duchovní síly. Dříve býval vládce farao současně veleknězem. Byl v jedné osobě pozemským i duševním vůdcem národa. Později však, když se země kulturou i bohatstvím zvětšovala, rozdělili Synové boží úkoly a od té doby se jeden zabývá světskou vládou, zatímco nejstarší, hlava rodu, vykonává povinnosti duchovního vedení. Farao vládne zemi. Veleknězi přináleží povinnosti chrámu. Je strážcem vědění v každé oblasti. Jelikož veškeré vědění pramení z jediného zdroje, dává zasvěcení do věd, do umění a také velké zasvěcení v chrámu do "umění bez umění" ducha. Proto také lidé mají jiný tvar hlavy než potomci Synů božích, kteří tvořili vládnoucí rodinu. Ti, kdož mají tuto dlouhou lebku, potřebují relativně málo rozum, neboť zažívají pravdu vnitřním zřením. Čelo není silně klenuté, neboť mozková centra, v nichž sídlí schopnost myšlení, jsou vyvinuta natolik, nakolik je třeba vnímat zevní dojmy a vědomě je prožívat. Oproti tomu v záhlaví jsou dokonale vyvinutá mozková centra, která jsou tělesnými nástroji duchovních projevů. Tato centra umožňují být vědomými na božské úrovni a dávají také ony vyšší kvality a vlastnosti, kterými se Synové boží liší od synů člověka. Lidské bytosti ve svěm vědomí žijí v čase a prostoru, leč Synové boží mají také pozemská těla, ale žijí v dokonalé duchovní svobodě osvobozeni od času a prostoru. Silou božského vědomí, pomocí těchto mozkových center, se mohou volně pohybovat v čase a prostoru. To znamená, že je možné přepnout své vědomí libovolně do minulosti nebo budoucnosti. Jinými slovy, mohou v tomto stavu zažít minulost nebo budocunost jako přítomnost. Stejně tak se mohou osvobodit od překážky prostoru a přenést své vědomí do místa, kam chtějí. V tomto stavu není žádné "zde" ani žádné "tam", ale pouze všudypřítomnost! Neboť minulost a budoucnost - zde i tam - jsou pouze různými aspekty, různé projekce jedné a téže skutečnosti, věčného a všudypřítomného Bytí: Boha!

 

Náhledy fotografií ze složky anatomický tvar lebek

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vánoční přání

(Marcelka - Celestine, 23. 12. 2010 18:21)

Milá Alenko, přeji Vám pokojné Vánoce a nový rok ve zdraví!