Jdi na obsah Jdi na menu
 


Wes Penre, zasvěcenec, iluminát

wespenre.jpgV rámci této hry rovněž zakouší a poznává sám sebe jako Stvořitele. Sahá to až k nám, k těm nejmenším individualizovaným částečkám Všeho, co jest (Veškerenstva). „Mimo hrací plán“ a mezi „životy“ (čas je v nulovém bodě / vesmír antihmotný) jsme jakožto inkarnované „lidské bytosti“ všichni – my i vy jakožto Duše – velice dobrými přáteli. Bratry a Sestrami v Jednu, v Jednotě. Mezi „životy“ se vždycky nasmějeme tomu, jaké role jsme museli ve hře „ztvárnit“, a těšíme se a radostně chystáme na další kapitoly, ve kterých budeme opět vystupovat. Doufám, že jsem v této odpovědi rovněž dostatečně vysvětlil, jak interpretujeme dobro a zlo.  Za použití Zákona Svobodné vůle si pak každý Univerzální Logos (Centrální Slunce) navrhne a vytvoří vlastní verzi nebo perspektivu „fyzikální (fyzické) reality“, v níž bude sám sebe zakoušet jako Stvořitele. Pak sestoupí znovu o krok níž, zaměří (soustředí) svou Inteligentní Energii a uvnitř sebe samotného vytvoří zatím ještě neprojevený tvar galaxií, takže se rozčlení ještě na další součásti „spolutvoření“ („sub-Logy“ neboli Slunce), které opět navrhnou a projeví své vlastní představy o fyzické realitě do podoby bodů Vědomého Uvědomění, jimž my říkáme slunce-hvězdy a planety. Jednu věc si ovšem vyjasněme. Všechno tohle (fyzický život / inkarnace) je velice důmyslná a pečlivě připravená Hra, ve které si Jeden Nekonečný Stvořitel hraje na to, že zapomene, kým je, aby se to mohl časem postupně dovídat a nakonec si vzpomněl. V rámci této hry rovněž zakouší a poznává sám sebe jako Stvořitele. Sahá to až k nám, k těm nejmenším individualizovaným částečkám Všeho, co jest (Veškerenstva). „Mimo hrací plán“ a mezi „životy“ (čas je v nulovém bodě / vesmír antihmotný) jsme jakožto inkarnované „lidské bytosti“ všichni – my i vy jakožto Duše – velice dobrými přáteli. Bratry a Sestrami v Jednu, v Jednotě. Mezi „životy“ se vždycky nasmějeme tomu, jaké role jsme museli ve hře „ztvárnit“, a těšíme se a radostně chystáme na další kapitoly, ve kterých budeme opět vystupovat. Doufám, že jsem v této odpovědi rovněž dostatečně vysvětlil, jak interpretujeme dobro a zlo. Pokud chcete vědět další podrobnosti, zeptejte se na ně, a já vám povím víc. Ra je ve skutečnosti skupina, kterou jsem již dříve zahrnul pod označení „entity z jiného světa“ (viz výše), které navštívily mayskou a atlantskou civilizaci. My se s nimi známe a jsme přátelé. Duše obou našich skupin jsou na velmi podobném stupni vývoje/evoluce – v Šesté, téměř Sedmé dimenzi. A stejně jako my si i Ra vybrali cestu, na níž slouží našim Galaktickým Bratřím a Sestrám (vám a vám podobným), místo aby rostli a postupovali blíže k Domovu. Jejich materiály bychom proto doporučili všem těm, kteří hledají skutečné pochopení a porozumění. Ale jak jsem již říkal, není to stoprocentně přesné, takže si z toho vezměte pouze to, co ve vás rezonuje. Z hlediska 3D totiž vnímáte sami sebe jako „oddělené“ od všeho. Z vyšší perspektivy byste viděli, že to tak v žádném případě není. Vy a váš Stvořitel jste Jedno. A pokud jde o váš výrok o „absolutní svobodě“, vězte, že nejste zodpovědní za ostatní okolo vás. I ve vztahu k nim jste z pohledu vyšší perspektivy všichni Jedno, ovšem z vašeho pohledu – ve vašem 3D – musíte každý pracovat sám na sobě. Musíte si vzpomenout, kým jste a proč jste tady. Musíte si vzpomenout na Nekonečného Stvořitele, rozpoznat Stvořitele v sobě samých a nabídnout své služby přímo jemu, nebo někomu jinému, a to na základě rozhodnutí z vlastní Svobodné vůle. Hlídejte si své myšlenky, protože jsou mnohem mocnější, než si dovedete představit. Když vyjdete z toho, že cítíte Lásku ke svému Stvořiteli a chcete mu sloužit, pak vám přijde naprosto přirozené i to, že budete sloužit ostatním. Vždycky se pokoušejte nalézt způsob, jak vypomoci jiným Bytostem. Buďte ostatním oporou a vzpruhou a nikoho neshazujte. Buďte majákem světla v temných vodách. Potřebuje ta stará paní pomoct s nákupem? Jak se zachováte, když vás bezdomovec požádá o pár drobných, abych měl kde na noc složit hlavu? Slyšeli jste někdy o „Andělech v přestrojení“? Máte pravdu v tom, že z hlediska pozemského času jste tu skutečně velice dlouho nebyl, ale nikoliv už v tom, že jste tu nebyl nikdy. Skupinová Duše Quetzalcoatl si na Zemi užívala celou řadu inkarnací do 3. Dimenze, a to v dávných dobách klasické Aztécké civilizace. Nejprve usiloval o zdokonalení Lásky pro ostatní, což ho na nějakou dobu zdrželo a zpomalilo v postupu. Jakmile ale dospěl k poznání naší neodmyslitelné Jednoty, začal sebe samotného spatřovat v ostatních a jeho (váš) postup se rapidně zrychlil. Vaše Duchovní skupina Quetzalcoatl dosáhla kdysi velice působivé 76% Pozitivní Sklizně. Naším úkolem je zajistit urychlení. Vaším je využít ho. Dokážete nazřít to, co vám váš zrak již neposkytuje, a nalézt a vyjádřit Lásku a Štěstí ve světě Strachu a Strádání? Pokud ano, budete jako Maják Světla v Temnotě. Podlehnete Temnotě, nebo se vzepnete a začnete vyzařovat Vnitřní Božské Světlo? Toto rozhodnutí musíte učinit sami. Pomyslete na následující: Jestliže je Jeden Nekonečný Stvořitel skutečně Nekonečný, a stvořil vše, co Jest (a on skutečně nekonečný je a vše, co jest, doopravdy stvořil), nespočívá pak Nekonečný Stvořitel ve všech věcech? Pokud dokážete spatřit Božskou jiskru Nekonečného Stvořitele i v těch, kteří vám chtějí ublížit, začne se kolem vás pevné sevření iluze postupně uvolňovat a ztrácet nad vámi moc. „Milujte své ,nepřátele‘ a modlete se za ty, kteří vás pronásledují.“ Pro ty, kteří před příchodem Velké Sklizně fyzicky „nezemřou“, nastane „čas plynoucí v nulovém bodě“, kdy si budou moci užít extatického splynutí s Nekonečným Stvořitelem, což jim (vám) poskytne skvělou připomínku a ujištění ohledně toho, kým jste, než vás opět zahalí závoj zapomnění, a vy budete přeneseni na místo, které vás bude očekávat – buď to bude Negativní 4. Dimenze, (což je nepravděpodobné), nebo postoupíte do Pozitivní 4. Dimenze, (což je možné), nebo se dostanete na planetu velice podobnou Zemi ve 3. Dimenzi (tam přijdou ti „vlažní“), abyste se dál učili, a to na dobu tolika inkarnačních cyklů, dokud se nedokážete povznést do pozitivní 4. Dimenze. Karmický cyklus je ukončen ve chvíli, kdy se poučíte způsobem, kterým jste se poučit měli. Pokud budete opakovat neustále ty samé chyby, budete neustále opakovat i cykly, a to až do doby, než vše pochopíte a cyklus tak přerušíte. Ale nakonec ano, nakonec všichni pochopíme to, co jsme pochopit měli, a všichni nalezneme cestu Domů. Jen to některým bude trvat déle než jiným.  perne.jpgLineární proudění času je vlastně úmyslným konstruktem (tj. výmyslem), protože skutečná povaha času je cyklická. Pamatujte ovšem, že i cyklický čas je jen součást Stvoření, a Stvoření, jakkoliv je krásné, je rovněž jen Iluzí, či, přesněji, Myšlenkovou Formou našeho Nekonečného Stvořitele. Stvoření není Realita, ale Stvořitel a Spolustvořitelé jsou. Test tedy vypadá následovně: Stanete-li tváří v tvář zpochybnění, čemu budete věřit? Tomu, co vám ukáže „vnější svět“? Nebo se budete důsledně držet „pocitu“ hluboko ve vás, který vám říká, že je to Pravda? To je něco, co může zodpovědět pouze každý z vás sám za sebe. Náboženství jsme si buď zcela vymysleli, nebo je námi přinejmenším silně ovlivněno. Nic takového jako „bůh“ není. „Bůh“ je jen lidský pojem, který v sobě nese nepochopení původní koncepce pojmu „Stvořitel“. Navíc se do toho pletou všichni ti Stvořitelé na makrokosmických úrovních a Logy, o nichž jsem hovořil zezačátku. „Bůh“ vyjadřuje nějakou odloučenou entitu, nacházející se „mimo“ vás, kterou musíte pokorně prosit a uctívat. Náš Nekonečný Stvořitel a téměř všechny naše Logy (tj. spolustvořitelé) a sub-Logy nežádají, abychom je uctívali. Chtějí po vás, abyste pochopili Stvoření a vaši roli spolustvořitelů v něm. Nakonec tu pak skutečně je jistá „Nejvyšší Bytost“ ve formě Jednoho Nekonečného Stvořitele, ale my všichni jsme její součástí, nikoliv jejími podřízenými. Ano, ale to neznamená, že si nemohou vybrat i jiné cíle, které si nedají pozor a nechají si „v brnění nějakou škvírku“. Ve zkratce pro ostatní: Impérium Orionu je negativní 4. Dimenze. Jsou „ztraceni“ v tom smyslu, že se natolik odchýlili od své pravé podstaty, že jsme se k nim navzdory mnoha pokusům nedokázali dostat, abychom jim pomohli v rozvoji. V rámci Souhrnu své skupinové Duše existují převážně jako skupina bytostí-diskarnátů působících v Astrálních Sférách planet, které navštěvují. Nemají vůbec v úmyslu „vrátit se Domů“, místo toho hledají, na kom by mohli nasytit Negativní Energií. Díky ní se udržují v chodu – byli totiž odpojeni od své vlastní, původní Životní Síly, protože se odmítli podřídit Inkarnačním Principům Nekonečného Stvořitele. Čas, který strávíme mezi jednotlivými životy v časoprostoru, je určen k tomu, abychom uvnitř sebe samých obnovili naši Duševní Energii a mohli pokračovat ve vývoji vzhůru. Nečekal jsem, že se tady do toho tak ponořím. Abych byl upřímný, nečekal jsem ani tolik vašich otázek a (od většiny z vás) tak vřelé a nepředpojaté přijetí. Dalo by se asi říci, že jste mi trochu „přirostli k srdci“. Ve výsledku je pak tato příležitost „propojit se a komunikovat“ příležitostí i pro mě. Začalo to pro mě jako povinnost, ale postupně se to proměňovalo v „práci, kterou dělám s láskou“, a až to dnes večer všechno skončí, mám pocit, že mi budete všichni trochu chybět, a stejně tak i toto samotné propojení s někým, kdo je „mimo“ můj svět. Byl jsem vybrán proto, že vyvstalo přání, aby tento úkol splnil a informace předal někdo s mými „diplomatickými“ schopnostmi. Už z podstaty těch informací bylo jasné, že tu bude hodně prostoru pro neshody. Cítil jsem, že je důležité předat tyto informace takovým způsobem, aby se někde po cestě neztratily, a tak jsem se toho ujal sám. A popravdě řečeno jsem nyní zpětně rád, že jsem to udělal. Sedím tady a usmívám se, (když si vzpomenu na to, co mi někteří psali), a představím si, jak se to klidně mohlo velice ošklivě zvrtnout, kdyby tady teď místo mě seděl a tím úkolem byl pověřen někdo jiný z Rodiny. Na této adrese si mohou čtenáři přečíst celý seriál v originální verzi v anglickém jazyce: http://www.illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

pe.jpg

Toto je možná ten nejlepší postřeh v celém dosavadním průběhu naší debaty. Také mi umožňuje trochu rozvést odpověď na předchozí otázku, o které jsem řekl, že se k ní později vrátím. Je to skutečně tak, že informace na stránku „proudí přímo z mé bytosti“. Již dříve jsem zmínil, že mým úkolem v rámci Rodiny je zabývat se Duchovnem. Jeden z tazatelů se pokoušel odhadovat, co přesně tato má funkce obnáší, avšak naprosto se mýlil. Jak jsem již zmiňoval, všechny „Mocenské linie“ (mimozemské pokrevní linie) tvořící dohromady „Vnitřní Svatyni“ (či „Skryté Ruce“) Rodiny, mají určitě schopnosti, jež inkarnáti do 3. Dimenze nemají (a to ani někteří další členové naší Rodiny – příslušníci těch linií, které na Zemi znáte). Jednou z nich je schopnost vyvolat díky zaměření pozornosti veškeré vědomosti z „minulých“ inkarnacích. Je zde mnoho úkolů, o které se musíme postarat, aby naše Rodina fungovala tak, jak má, a proto má každý z nás určitou specializaci (svoji Disciplínu, Obor), v jejímž rámci se stará, aby „tělo“ naší Rodiny fungovalo jako dobře promazaný stroj. Na této adrese si mohou čtenáři přečíst celý seriál v originální verzi v anglickém jazyce:

http://www.illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

 

více na www.matrix-2001.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Souhlas

(Caeilin, 1. 3. 2011 23:06)

... a moc hezky a srozumitelně napsáno.