Jdi na obsah Jdi na menu
 


kapitola 19

Náhle mě obklopily tisíce andělů. Překypovali rados­tí a byli nadšení mým rozhodnutím vrátit se. Volali slá­va, dodávali mi odvahu a podporovali mě svou láskou.

 

Jak jsem se rozhlížela kolem, srdce se mi rozplývalo láskou, kterou jsem od nich přijímala. Začali zpívat. Žádná hudba, kterou jsem kdy slyšela (ani zpěv v za­hradě), se k tomu nedal přirovnat. Bylo to nádherné, mohutné, plné úcty a jen pro mě. Zpívali spontánně, ne to, co se naučili, ale co v tom okamžiku věděli a cítili. Měli čisté hlasy a každý tón zněl jasně a sladce. Nepa­matuji si tu píseň, ale řekli mi, že je zase uslyším. Pla­kala jsem, ponořila se do jejich lásky a božské hudby ­těžko jsem mohla uvěřit, že tak nevýznamná duše jako já se může stát předmětem takového zbožňování. Vím, že na věčnosti není nikdo bezvýznamný. Každá duše má nekonečnou cenu. Jak můj duch kypěl pokorou a vděčností, naposled jsem se dívala na zeměkouli.

 

Miliardy lidí se rvaly o život. Všichni chybovali, za­žívali příjemné chvíle, hledali lásku, truchlili nad smrtí. Nad nimi se vznášeli andělé, znali lidi podle jména a pečlivě je hlídali. Těšili se z vykonaného dobra a chy­by jim způsobovaly žal. Vznášeli se nad lidmi, aby jim mohli pomoci, ukázali jim směr a chránili je. Skutečně můžeme přivolat tisíce andělů, pokud o to požádáme s vírou. Všichni jsme si v jejich očích rovni, velcí nebo malí, nadaní či postižení, vůdci nebo přívrženci, svatí či hříšníci. Všichni jsme pořádně a starostlivě hlídaní. Je­jich láska nás nikdy neopouští.

 

Výhled se uzavřel a já jsem se naposled podívala na svoje věčné přátele, dvě ženy, které mě provázely, tři věr­né anděly strážné a na mnohé další, které jsem znala a milovala. Byli vznešení, úžasní, nádherní - a to jsem pouze nahlédla do jejich duší. Bylo mi dovoleno uvidět jen předsálí ráje, pouhou část nebeského domova. Zna­losti sahající za hranice naší nejbujnější fantazie jsou i v srdcích těch, kteří tam přebývají. Očekávají nás tam plány, cesty a pravdy, některé starší než svět a další, kte­ré teprve stvoříme. Ukázali mi jen záblesk nebes a já si to navždy uchovám jako poklad. Věděla jsem, že zpíva­jící andělé, kteří mi naplnili srdce láskou, budou posled­ním nebeským zážitkem. Jak stále vyjadřovali svoji lás­ku a podporu, rozplakala jsem se. Odcházela jsem domů.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář