Jdi na obsah Jdi na menu
 


kapitola 6

Když vás obklopuje nesmírná energie, víte o tom. I já jsem ji cítila. Místností se neslo hluboké brumlání a svištění. Vnímala jsem tu skrytou sílu, pohyb, který se zdál být neúprosný. Ale přestože ten zvuk a síla by­ly děsivé, obrňoval mě vůči nim příjemný pocit - té­měř hypnotický. Slyšela jsem zvonkohru či vzdálené zvony, které cinkaly v pozadí - nádherný zvuk, na kte­rý nikdy nezapomenu. Začala mě obklopovat tma. Po­stel, světlo u dveří, celá místnost jakoby potemněla a okamžitě mě do sebe jemně vtáhla obrovská vířící čer­ná hmota.

 

Bylo to, jako by mě pohltilo obrovské tornádo. Nevi­děla jsem nic, pouze intenzívní, téměř hmatatelnou tmu. Ta temnota znamenala víc než jenom nedostatek světla. Tak neproniknutelnou tmu jsem ještě nikdy ne­viděla. Všechny smysly mi říkaly, že bych měla být vy­děšená, že všechny děsy mého dětství by se měly oži­vit, ale v té černotě jsem se cítila úžasně spokojená a klidná. Vnímala jsem pohyb vpřed a zvuk víření sláb­nul. Ležela jsem s nohama napřed a hlavou lehce nad­zvednutou. Rychlost tak neuvěřitelně vzrostla, až mi blesklo hlavou, že by se to nedalo poměřit ani světel­nými roky Ale můj klid a pokoj také vzrostly, že bych tak zůstala navždy. A věděla jsem, že kdybych chtěla, mohla bych to učinit.

 

Uvědomila jsem si, že se mnou zároveň cestují i jiní lidé a také zvířata, ale dál ode mne. Neviděla jsem je, ale vnímala jsem, že jejich zážitek je stejný jako můj. Necítila jsem k nim žádný osobní vztah a věděla jsem, že pro mě nepředstavují žádnou hrozbu. Proto jsem si jich brzy přestala všímat. Přesto jsem vnímala, že někte­ří se nepohybují vpřed jako já, ale v té krásné temnotě jako by viseli. Buď po tom netoužili, nebo prostě nevě­děli, jak postupovat vpřed. Ale u nikoho to nevyvolá­valo strach.

 

Začal proces léčení. Tou černou vonící masou pronik­la láska a já jsem se ponořila hlouběji do tepla a tem­noty a těšila se z pocitu bezpečí a klidu. Pomyslela jsem si: To musí být údolí stínů smrti.

 

Ještě nikdy v životě jsem nepocítila tak úžasný klid.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář