Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj člověka dle poznání - vhledů

14. 10. 2007

Podstata života tkví v duchovním vývoji, který je úchvatný, jedinečný a pro každého jednotlivce velmi osobní. Chápeme jaksi mimoděk, že pokud jednou porozumíme tomu, co se odehrává, pokud vstoupíme s plným vědomím do tohoto naznačeného procesu a zvolíme-li svou účast v něm jako cíl své cesty zde na zemi, je zcela logické, že lidská společnost udělá obrovský skok do úplně nového způsobu života. Transformace myšlení bude mít za následek život dle těch nejlepších tradic a vytvoří způsob života lidí, tedy i kulturu, která vždy byla cílem lidských dějin.

Naše nové porozumění = nové vědomí duchovna, To se šíří již výše naznačenou cestou, nikoliv prostřednictvím reklam ani módních trendů, ale osobně, pozitivní psychologickou nákazou mezi lidmi. Je to tajemství, které mění svět, v němž právě žijeme...

A nyní budeme sledovat jednotlivé kroky vědomí až k samému cíli...

Uvědomujeme si, že začínáme brát vážně náhody, související příčinné vazby i existenci duchovního světa. Toto uvědomění začíná operovat veškerou naší činností. Bereme v úvahu, že vědomí je něco reálného; otevřenost představuje cestu k plnému pochopení toho, co se skutečně odehrává. To nám otevírá nový pohled na život, definuje fyzický vesmír jako organizmus složený z čisté energie, která určitým způsobem a na základě jistých pravidel nějak odpovídá na to, jak uvažujeme. Vnímáme lidskou tenedenci odnímat energii jiným lidem tím, že je ovládáme, že se zmocníme jejich mysli a to z důvodu toho, že se často cítíme zbaveni své vlastní energie, jako bychom byli od ní odříznuti. Řešením je spojení s naším vyšším Já, naším Zdrojem, Nadvědomím. Vesmír umí poskytnout vše, co potřebujeme, jen když se mu dokážeme plně otevřít. K tomu je třeba trvalé vyrovnání hladiny energie, přechod na vyšší vibrace. Naším úkolem je vyrovnat se se způsobem, jakým ovládáme jiné lidi; klíčem je způsob, který jsme se naučili již v dětství k získávání pozornosti (o tom samostatný příspěvek "Ovládací dramata lidí").  Nejdůležitějším se jeví proces vědomého vývoje sebe sama - zůstávat vnímavý ke každé shodě okolností a k odpovědím poskytovaných vesmírem. Věci se náhle ukáží stejně tak jako přichází myšlenky, aby nás vedly. Můžeme srovnávat naše sny s příběhem života, zjistíme obrovské množství symbiotických znaků.  Snažíme se pomáhat jiným lidem, neb jsou to nezřídka právě oni, kdož přinášejí odpovědi na otázky, které jsme položili. Celý tento proces se dá nazvat interpersonální etikou.

Progresivní vize hovoří o energii starých lesů, o změně lidské kultury v příštím tisíciletí v důsledku vědomé evoluce. V momentě, kdy si lidstvo uvědomí, že tato planeta je již přeplněna a nemůže dále nést břímě produktů lidské civilizace, počne dobrovolný proces snížení lidské populace. Tehdy bude možné žít na energeticky nejmocnějších a nejkrásnějších místech světa - bude to život lidí mezi starými stromy a zahradami, ale s možností využívání úžasné technologie. Všechny lidské potřeby budou uspokojeny -  přísun potravy, oděvy, doprava - vše bude zautomatizováno; svět již nebude potřebovat směnná platidla - peníze. Intuicí budou k sobě přitahováni lidé na stejných myšlenkových frekvencích, budou se radovat z pochopení a vlastních evolučních kroků, které si budou plně uvědomovat.

Transformace planety vytvoří totálně duchovní kulturu a povznese lidské bytosti na mnohem vyšší vibrace, než jak je známe nyní. Skupiny lidí, které dosáhnou určité úrovně, se stanou neviditelnými  těm lidem, kteří ještě budou vibrovat na nižších úrovních. V momentě, kdy lidé začnou zvyšovat své vibrace na úroveň, ze které nejsou pro ostatní viditelní, bude to signál, že je překonána bariéra mezi tímto životem a jiným světem, ze kterého jsme přišli a do kterého odcházíme po smrti. Vědomé přecházení je cesta, kterou ukázala entita, jež je nám známa pod jménem Kristus. Většina jedinců dosáhne během milénia této úrovně vibrace ve skupinách lidí, se kterými budou nejtěsněji spojeni. Zde bude lidstvu ukázán záměr, kam vlastně míří. Důvod existence je dosažení Nebe na Zemi.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář